"I need some sexy photos of me for my boyfriend.." Kiere asks Simon Kitty -S7:E10